Điều Khoản Bảo Mật

CHÚNG TÔI LÀ AI VÀ THÔNG BÁO NÀY ÁP DỤNG VỚI QUÝ KHÁCH NHƯ THẾ NÀO

Pentair coi trọng quyền riêng tư của quý khách. Thông báo này mô tả thông tin cá nhân mà Pentair có thể thu thập về quý khách:

 • Thông qua các trang thông tin điện tử do chúng tôi vận hành, nơi mà quý khách đang truy cập Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này (“Websites”),
 • Thông qua các ứng dụng phần mềm mà chúng tôi cung cấp để sử dụng trên hoặc thông qua các máy vi tính và các thiết bị di động (“Ứng Dụng”),
 • Thông qua bất kỳ thiết bị đã được kết nối hoặc có thể kết nối Internet Vạn Vật nào của chúng tôi(“Thiết Bị IoT” của chúng tôi), bao gồm các sản phẩm giải pháp về nước có kết nối Internet,
 • Thông qua các trang và ứng dụng truyền thông mạng xã hội mà chúng tôi nắm giữ, nơi mà quý khách đang truy cập Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này (gọi chung là, “Trang Truyền Thông Xã Hội” của chúng tôi),
 • Thông qua các tin nhắn thư điện tử định dạng HTML chúng tôi gửi cho quý khách mà liên kết với Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này, và
 • Thông qua các tương tác trực tuyến và ngoại tuyến khác mà quý khách có với chúng tôi, chẳng hạn như các khóa đào tạo dựa trên nền tảng web hoặc các sự kiện trực tiếp.

Nói chung, chúng tôi gọi các Websites, Ứng Dụng, Thiết Bị IoT, Trang Truyền Thông Xã Hội, thư điện tử và các hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến khác là “Dịch Vụ”.

Cho mục đích của thông báo này, “Pentair” có nghĩa là Pentair plc và bất kỳ công ty con nào liên kết đến hoặc bằng cách khác cung cấp cho quý khách Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này. Vui lòng lưu ý rằng một số công ty con của chúng tôi có thể đăng tải các thông báo về quyền riêng tư riêng biệt trên các trang thông tin điện tử của họ và họ phải tuân theo các thông báo về quyền riêng tư đã đăng tải của chính họ thay vì Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này.

CHÚNG TÔI THU THẬP LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH NHƯ THẾ NÀO

Thông Tin Cá Nhân” là thông tin xác định quý khách với tư cách là một cá nhân hoặc liên quan đến một cá nhân có thể nhận dạng được. Khi Pentair thu thập thông tin cá nhân của quý khách, chúng tôi sẽ tìm cách thu thập những gì có liên quan, đầy đủ và không quá mức cho mục đích thu thập thông tin cá nhân đó.

 

 • Những cách chúng tôi có thể thu thập thông tin về quý khách bao gồm:
  • Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như điện thoại, các trang thông tin điện tử của chúng tôi, các cuộc gọi điện thoại có hình trực tuyến, các ứng dụng hoặc dịch vụ trực tuyến hoặc di động của chúng tôi, các đại lý chuyển giao của chúng tôi hoặc các quảng cáo trực tuyến của chúng tôi.
   • Thông qua Dịch Vụ: Ví dụ, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân trong quá trình bắt đầu hoặc thực hiện các mối quan hệ kinh doanh, trong suốt các sự kiện, khóa đào tạo hoặc cuộc triển lãm thương mại, khi quý khách đăng ký nhận bản tin hoặc yêu cầu xuất bản phẩm, tạo tài khoản, trả lại hoặc trao đổi sản phẩm, kích hoạt thẻ quà tặng, hoàn thành bản khảo sát, đăng ký tham gia các sự kiện hoặc các dịch vụ trực tuyến của Pentair, liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin, cài đặt và sử dụng các Thiết Bị IoT hoặc Ứng Dụng của chúng tôi hoặc ghé thăm các trang thông tin điện tử của chúng tôi trong khi hoặc trước khi đăng nhập vào nền tảng truyền thông xã hội.
   • Từ các nguồn khác: Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn công khai hoặc nhà cung cấp dữ liệu bên thứ ba. Ví dụ như: nhóm quản lý nhân sự của chúng tôi có thể sử dụng LinkedIn hoặc các nền tảng truyền thông xã hội khác để xác định các ứng viên tuyển dụng. Mỗi nền tảng truyền thông xã hội có chính sách riêng của họ về cách họ xử lý thông tin cá nhân của quý khách khi quý khách truy cập trang thông tin điện tử của họ. Nếu quý khách có bất kỳ mối quan tâm hoặc thắc mắc nào về việc họ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách, quý khách nên đọc kỹ chính sách về quyền riêng tư của họ trước khi sử dụng dịch vụ của họ. Chúng tôi cũng có thể làm việc với các đối tác tiếp thị chung để xác định khách hàng tiềm năng, với các đại lý chuyển giao để phối hợp tương tác với các cổ đông của chúng tôi hoặc với các bên thứ ba khác để cung cấp dịch vụ cho các nhân viên của Pentair.

 

 • Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập về quý khách bao gồm:
  • Thông tin liên hệ, chẳng hạn như họ tên, chức danh, số điện thoại, địa chỉ thư tín và địa chỉ thư điện tử;
  • Thông tin trao đổi liên lạc do quý khách gửi, chẳng hạn như các đơn đặt hàng, câu hỏi, ảnh/đoạn ghi hình và phản hồi;
  • Thông tin nhân khẩu học, chẳng hạn như ngôn ngữ, tuổi tác và giới tính;
  • Các tùy chọn tiếp thị, chẳng hạn như đăng ký nhận thư điện tử và tùy chọn tần suất;
  • Dữ liệu thanh toán, chẳng hạn như các chi tiết thẻ tín dụng và thông tin tài khoản;
  • Dữ Liệu Thiết Bị,” như được định nghĩa trong Các Điều Khoản Dịch Vụ của ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi, khi quý khách cài đặt và sử dụng Thiết Bị IoT hoặc Ứng Dụng của chúng tôi;
   • Ví dụ: Ứng Dụng của chúng tôi có thể bao gồm các tính năng cho phép quý khách kết nối Ứng Dụng với các máy quay phim tại chỗ mà quý khách đã cài đặt tại địa điểm xây dựng hồ bơi của mình, để cho phép quý khách xem ảnh hoặc nội dung đoạn ghi hình mà quý khách quay được thông qua các máy quay phim đó (chẳng hạn như đoạn ghi hình trực tiếp-phát trực tuyến hoặc tua nhanh thời gian) thông qua Ứng Dụng.
  • Các thông tin đăng nhập của người dùng, khi quý khách đăng ký sử dụng Dịch vụ.

 

Chúng tôi cần thu thập thông tin cá nhân để cung cấp các Dịch vụ được yêu cầu cho quý khách. Nếu quý khách không cung cấp thông tin được yêu cầu, chúng tôi không thể cung cấp Dịch vụ. Nếu quý khách tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến người khác cho chúng tôi hoặc cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi liên quan đến Dịch vụ, quý khách cam đoan rằng quý khách có quyền làm như vậy và cho phép chúng tôi sử dụng thông tin theo Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này.

 

 • Việc chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách trong bao lâu tùy thuộc vào mục đích mà thông tin đó được thu thập và bản chất của thông tin đó. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của quý khách trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích được mô tả trong Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này trừ khi thời gian lưu giữ lâu hơn được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu. Tiêu chí chính mà chúng tôi sử dụng để xác định khoảng thời gian lưu trữ của mình bao gồm:
  • Khoảng thời gian quý khách có tài khoản đang hoạt động hoặc mối quan hệ với Pentair;
  • Khi chúng tôi biết quý khách với tư cách là khách hàng hoặc đối tác kinh doanh tiềm năng;
  • Khi chúng tôi cần tuân thủ lệnh của tòa án, pháp luật hoặc thủ tục pháp lý;
  • Khi các yêu cầu về mặt pháp lý và hướng dẫn chuyên môn yêu cầu – chẳng hạn như các mục đích thuế và kiểm toán, thông tin về các khía cạnh sức khỏe và an toàn, hoặc liên quan đến thời hiệu áp dụng, tranh chấp hoặc điều tra của cơ quan quản lý.

 

 

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH NHƯ THẾ NÀO

Pentair có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để phục vụ quý khách, cải thiện các dịch vụ của chúng tôi và thực hiện mục đích mà do đó quý khách đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của quý khách và cho các mục đích kinh doanh hợp pháp khác, bao gồm:

 • Cung cấp chức năng của Dịch vụ và đáp ứng các yêu cầu của quý khách.
  • Thực hiện các giao dịch mà quý khách đã yêu cầu, chẳng hạn như xử lý các đơn đặt hàng, đăng ký các sản phẩm đã mua, xử lý các yêu cầu bảo hành và cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng liên quan;
  • Liên lạc với quý khách về tài khoản của quý khách và các sản phẩm đã mua của quý khách, trả lời các câu hỏi của quý khách và thực hiện các yêu cầu của quý khách;
  • Gửi thông tin quản trị cho quý khách, chẳng hạn như những thay đổi đối với các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi;
  • Cung cấp dịch vụ cho các sản phẩm đã mua của quý khách và gửi thông tin mà quý khách yêu cầu về chức năng của các sản phẩm đó.

 

Chúng tôi sẽ tham gia vào các hoạt động này để quản lý mối quan hệ hợp đồng của chúng tôi với quý khách và/hoặc để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.

 

 • Cung cấp cho quý khách thông tin và/hoặc các tài liệu tiếp thị khác.
  • Thông báo cho quý khách về các sản phẩm hoặc dịch vụ được Pentair cung cấp mà quý khách có thể quan tâm;
  • Gửi cho quý khách các bản khảo sát về việc quý khách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Pentair;
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho chức năng chia sẻ trên mạng xã hội mà quý khách chọn sử dụng. Ví dụ: Dịch vụ của chúng tôi bao gồm các tính năng truyền thông xã hội, chẳng hạn như nút “Thích” và các tiện ích trên Facebook, tiện ích “chia sẻ điều này” hoặc các chương trình nhỏ tương tác chạy trên Dịch Vụ của chúng tôi.

 

Chúng tôi sẽ tham gia vào các hoạt động này với sự đồng ý của quý khách hoặc khi chúng tôi có lợi ích hợp pháp.

 

 • Phân tích thông tin cá nhân để lập báo cáo kinh doanh và cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa.
  • Phân tích hoặc dự đoán các sở thích của người sử dụng để chuẩn bị báo cáo xu hướng tổng hợp về cách nội dung kỹ thuật số của chúng tôi được sử dụng, để chúng tôi có thể cải thiện Dịch Vụ của mình;
  • Hiểu rõ hơn các mối quan tâm và sở thích của quý khách, để chúng tôi có thể cá nhân hóa các tương tác của chúng tôi với quý khách và cung cấp cho quý khách thông tin và/hoặc những đề nghị phù hợp với các sở thích của quý khách;
  • Hiểu rõ hơn các sở thích của quý khách để chúng tôi có thể cung cấp nội dung thông qua Dịch Vụ của chúng tôi mà chúng tôi tin rằng sẽ phù hợp và thú vị đối với quý khách.

 

Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi và với sự đồng ý của quý khách trong phạm vi pháp luật hiện hành yêu cầu.

 

 • Hoàn thành các mục đích kinh doanh của chúng tôi.
  • Điều hành các hoạt động kinh doanh và quản lý những rủi ro của chúng tôi, bao gồm bảo vệ các quyền và tài sản của Pentair và những người khác;
  • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và chính sách nội bộ, chẳng hạn như chính sách kiểm toán và bảo mật;
  • Phát triển các sản phẩm hoặc dịch vụ mới;
  • Cải thiện, nâng cao hoặc sửa đổi các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các sự kiện và khóa đào tạo của chúng tôi;
  • Xác định các xu hướng sử dụng, ví dụ như, hiểu phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi được những người sử dụng quan tâm nhất;
  • Xác định mức độ hiệu quả của các chiến dịch xúc tiến thương mại của chúng tôi để chúng tôi có thể điều chỉnh các chiến dịch của mình cho phù hợp với các nhu cầu và mối quan tâm của người sử dụng.

 

Chúng tôi tham gia vào các hoạt động này để quản lý mối quan hệ hợp đồng của chúng tôi với quý khách, để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và/hoặc vì chúng tôi có lợi ích hợp pháp.

 

 • Cho phép quý khách tham gia những chương trình rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi hoặc các hoạt động xúc tiến thương mại khác.
  • Chúng tôi có thể mang đến cho quý khách cơ hội tham gia những chương trình rút thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc hoạt động xúc tiến thương mại khác.
  • Một số chương trình xúc tiến thương mại này có các quy tắc bổ sung chứa thông tin về phương thức chúng tôi sẽ sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách.

 

Chúng tôi sử dụng thông tin này để quản lý mối quan hệ hợp đồng của chúng tôi với quý khách.

 

 • Tổng hợp và/hoặc ẩn danh thông tin cá nhân.
  • Chúng tôi có thể tổng hợp và/hoặc ẩn danh thông tin cá nhân để nó không còn được coi là thông tin cá nhân nữa. Chúng tôi làm như vậy để tạo ra dữ liệu khác cho mục đích sử dụng của chúng tôi, mà chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ cho bất kỳ mục đích nào, vì dữ liệu đó không còn nhận dạng quý khách hoặc bất kỳ cá nhân nào khác.

 

 

CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH NHƯ THẾ NÀO

Pentair có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với các thực thể, thương hiệu, bộ phận và công ty con khác của Pentair để phục vụ quý khách, bao gồm cả các hoạt động được liệt kê trong Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này và chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với các bên thứ ba được lựa chọn như mô tả dưới đây.

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân:

·        Với các công ty liên kết của chúng tôi cho những mục đích được mô tả trong Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này. Quý khách có thể tham khảo danh sách và địa điểm của các tổ chức liên kết của chúng tôi tại đây. Pentair plc là bên chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân được sử dụng chung.

 • Với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy thực hiện những hoạt động theo chỉ đạo của chúng tôi. Những hoạt động này có thể bao gồm bất kỳ hoạt động nào mà Pentair thực hiện như được mô tả trong mục trên, ‘CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH NHƯ THẾ NÀO.’ Ví dụ: những hoạt động này có thể bao gồm lưu trữ trang thông tin điện tử, phân tích dữ liệu, xử lý thanh toán, thực hiện đơn đặt hàng, công nghệ thông tin và cung cấp cơ sở hạ tầng liên quan, dịch vụ chăm sóc khách hàng, gửi thư điện tử, tiếp thị, kiểm toán và các dịch vụ khác.
 • Với các bên thứ ba, để cho phép họ gửi cho quý khách thông tin liên lạc tiếp thị, phù hợp với lựa chọn của quý khách.
 • Với đối tác kinh doanh bên thứ ba nếu quý khách chấp nhận đề nghị từ đối tác kinh doanh cụ thể đó được cung cấp thông qua Dịch Vụ của chúng tôi;
 • Với các đại lý đáng tin cậy, khi quý khách cài đặt cấu hình Ứng Dụng để chia sẻ thông tin liên quan đến Thiết Bị IoT của quý khách (bao gồm cả Dữ Liệu Thiết Bị) với một đại lý cụ thể. Đại lý có thể sử dụng thông tin này để theo dõi và cung cấp dịch vụ cho Thiết Bị IoT của quý khách cũng như đề nghị với quý khách các sản phẩm và dịch vụ liên quan. Quý khách có thể chọn ngừng chia sẻ thông tin này với đại lý sau đó vào bất kỳ lúc nào thông qua phần cài đặt Ứng Dụng. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc đại lý tiếp tục lưu giữ và sử dụng thông tin nhận được trước khi quý khách ngừng chia sẻ như vậy.
 • Với các cá nhân khác mà quý khách chỉ định thông qua Ứng Dụng với tư cách là người sử dụng được chia sẻ Thiết Bị IoT của quý khách; những người sử dụng được chia sẻ như vậy sẽ có quyền truy cập vào thông tin được lưu trữ trên Ứng Dụng và sẽ có thể giám sát và điều khiển Thiết Bị IoT của quý khách thông qua Ứng Dụng.
 • Bằng cách sử dụng Dịch Vụ, quý khách có thể lựa chọn tiết lộ thông tin cá nhân khi quý khách đăng tải thông tin và nội dung trên bảng tin, trò chuyện, trang hồ sơ và trang thông tin điện tử viết nhật ký trực tuyến (bao gồm nhưng không giới hạn, các Trang Truyền Thông Xã Hội của chúng tôi) và khi quý khách tham gia vào các khóa đào tạo, các hội thảo và các sự kiện. Xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào quý khách đăng tải hoặc tiết lộ thông qua các dịch vụ này sẽ trở nên công khai và có thể được cung cấp cho những người sử dụng khác và công chúng.
 • Khi quý khách kết nối tài khoản Dịch Vụ của mình với tài khoản mạng xã hội của quý khách, quý khách sẽ chia sẻ thông tin với bạn bè của quý khách được liên kết với tài khoản mạng xã hội của quý khách, với những người sử dụng khác và với nhà cung cấp tài khoản mạng xã hội của quý khách. Khi làm như vậy, quý khách cho phép chúng tôi tạo điều kiện cho việc chia sẻ thông tin này và quý khách hiểu rằng việc sử dụng thông tin được chia sẻ sẽ chịu sự điều chỉnh của chính sách về quyền riêng tư của nhà cung cấp mạng xã hội.
 • Cho các nhà tài trợ bên thứ ba trong những chương trình rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi và các chương trình xúc tiến thương mại tương tự.

 

Chúng tôi cũng sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách khi cần thiết hoặc thích hợp, đặc biệt khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý hoặc lợi ích hợp pháp để làm như vậy:

 • Để tuân thủ pháp luật và các quy định hiện hành, có thể bao gồm cả pháp luật bên ngoài quốc gia nơi quý khách cư trú.
 • Hợp tác với các cơ quan công quyền và Nhà nước, chẳng hạn như để trả lời yêu cầu hoặc cung cấp thông tin mà chúng tôi tin là quan trọng. Những cơ quan này có thể bao gồm cả các cơ quan có thẩm quyền bên ngoài quốc gia nơi quý khách cư trú.
 • Hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, ví dụ như: khi chúng tôi phản hồi các yêu cầu và lệnh của cơ quan thực thi pháp luật hoặc cung cấp thông tin mà chúng tôi tin là quan trọng.
 • Vì các lý do pháp lý khác, bao gồm cả để cưỡng chế thi hành các điều khoản và điều kiện của chúng tôi và để bảo vệ các quyền, quyền riêng tư, sự an toàn hoặc tài sản của chúng tôi và/hoặc của các công ty liên kết của chúng tôi, của quý khách hoặc của những người khác.
 • Chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc tiết lộ hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của quý khách cho bên thứ ba trong trường hợp tổ chức lại, sáp nhập, bán, liên doanh, chuyển nhượng, chuyển giao hoặc định đoạt khác đối với toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của hoạt động kinh doanh, tài sản hoặc cổ phần của chúng tôi (bao gồm liên quan đến bất kỳ thủ tục phá sản nào hoặc các thủ tục tương tự). Các bên thứ ba như vậy có thể bao gồm, ví dụ, thực thể mua lại và các cố vấn của họ.

Thông Tin Khác” là bất kỳ thông tin nào không tiết lộ danh tính cụ thể của quý khách hoặc không liên quan trực tiếp đến một cá nhân có thể nhận dạng được, ví dụ như:

 • Thông tin trình duyệt và thiết bị
 • Dữ liệu sử dụng ứng dụng
 • Thông tin được thu thập thông qua Thiết Bị IoT, chẳng hạn như dữ liệu về việc lắp đặt, cấu hình sản phẩm, cài đặt, sử dụng, vị trí địa lý và dữ liệu hoạt động
 • Thông tin được thu thập thông qua cookies, pixel tags và những công nghệ khác
 • Thông tin nhân khẩu học và thông tin khác do quý khách cung cấp mà không tiết lộ danh tính cụ thể của quý khách
 • Thông tin đã được tổng hợp theo cách thức không còn tiết lộ danh tính cụ thể của quý khách

Nếu chúng tôi được yêu cầu coi Thông Tin Khác là thông tin cá nhân theo pháp luật hiện hành, thì chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin đó cho các mục đích mà chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân như được nêu chi tiết trong Thông Báo này.

Thu thập Thông Tin Khác

Chúng tôi có thể thu thập Thông Tin Khác theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

 • Thông qua trình duyệt hoặc thiết bị của quý khách:
  • Một số thông tin nhất định được thu thập bởi hầu hết các trình duyệt hoặc tự động thông qua thiết bị của quý khách, chẳng hạn như địa chỉ Điều Khiển Truy Cập Phương Tiện (MAC), loại máy tính (Windows hoặc Mac), độ phân giải màn hình, tên và phiên bản hệ điều hành, nhà sản xuất và kiểu thiết bị, ngôn ngữ, loại và phiên bản trình duyệt Internet cũng như tên và phiên bản của Dịch vụ (chẳng hạn như Ứng Dụng) mà quý khách đang sử dụng. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng Dịch Vụ hoạt động đúng với chức năng.

 

 • Thông qua việc sử dụng Ứng Dụng của quý khách:
  • Khi quý khách tải về và sử dụng Ứng Dụng, chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể theo dõi và thu thập dữ liệu sử dụng Ứng Dụng, chẳng hạn như ngày và giờ Ứng Dụng trên thiết bị của quý khách truy cập vào máy chủ của chúng tôi cũng như những thông tin và tệp nào đã được tải về Ứng Dụng dựa trên số hiệu thiết bị của quý khách.

 

 • Sử dụng cookies:
  • Cookies là những đoạn thông tin được lưu trữ trực tiếp trên máy vi tính mà quý khách đang sử dụng. Cookies cho phép chúng tôi thu thập thông tin như loại trình duyệt, thời gian dành cho Dịch Vụ, các trang đã truy cập, tùy chọn ngôn ngữ và dữ liệu lưu lượng ruy cập khác. Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng những thông tin này cho các mục đích bảo mật, để hỗ trợ điều hướng, hiển thị thông tin hiệu quả hơn và cá nhân hóa trải nghiệm của quý khách. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thống kê về việc sử dụng Dịch Vụ để liên tục cải thiện thiết kế và chức năng của Dịch Vụ, hiểu cách Dịch Vụ được sử dụng và hỗ trợ chúng tôi giải quyết các câu hỏi liên quan đến Dịch Vụ.  Hơn nữa, cookies cho phép chúng tôi lựa chọn những quảng cáo hoặc đề nghị nào của chúng tôi có nhiều khả năng thu hút quý khách nhất và hiển thị các quảng cáo hoặc đề nghị đó khi quý khách sử dụng Dịch Vụ. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookies hoặc những công nghệ khác trong quảng cáo trực tuyến để theo dõi phản hồi đối với các quảng cáo của chúng tôi.
  • Chúng tôi hiện không phản hồi các tín hiệu không theo dõi của trình duyệt. Nếu quý khách không muốn thông tin được thu thập thông qua việc sử dụng cookies, hầu hết các trình duyệt cho phép quý khách tự động từ chối cookies hoặc được lựa chọn từ chối hoặc chấp nhận một cookies (hoặc các cookies) cụ thể từ một trang web cụ thể. Quý khách cũng có thể muốn tham khảo http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.   Tuy nhiên, nếu quý khách không chấp nhận cookies, quý khách có thể gặp một số bất tiện khi sử dụng Dịch Vụ. Quý khách cũng có thể không nhận được quảng cáo hoặc các ưu đãi khác từ chúng tôi có liên quan đến sở thích và nhu cầu của quý khách.

 

 • Sử dụng pixel tags và những công nghệ tương tự khác:
  • Pixel tags. Những đoạn mã HTML gắn lên trang thông tin điện tử được sử dụng để theo dõi hành vi và lượt chuyển đổi của người dùng (Pixel tags) (còn được biết đến là web beacons và GIFs rõ ràng) có thể được sử dụng để, trong số những việc khác, theo dõi hành động của người sử dụng Dịch Vụ (bao gồm cả người nhận thư điện tử), đo lường sự thành công của các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi và tổng hợp thông tin thống kê về việc sử dụng Dịch Vụ và tỷ lệ phản hồi.
  • Phân Tích Dữ Liệu. Chúng tôi sử dụng các dịch vụ Phân Tích Dữ Liệu Của Google và Phân Tích Dữ Liệu Của Adobe, mà các dịch vụ này sử dụng cookie và những công nghệ tương tự để thu thập và phân tích thông tin về việc sử dụng Dịch Vụ và báo cáo về các hoạt động và xu hướng. Các dịch vụ này cũng có thể thu thập thông tin về việc sử dụng các trang thông tin điện tử, ứng dụng và tài nguyên trực tuyến khác. Quý khách có thể tìm hiểu về các thực hành của Google bằng cách truy cập google.com/policies/privacy/partners/ và thực hiện quyền chọn không tham gia do Google cung cấp bằng cách tải về tiện ích bổ sung cho trình duyệt chọn không tham gia dịch vụ Phân Tích Dữ Liệu của Google, được cung cấp tại https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  Quý khách có thể thực hiện quyền chọn không tham gia do Adobe cung cấp bằng việc ghé thăm: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

 

 • Sử dụng công nghệ Adobe Flash (bao gồm cả Đối Tượng Được Chia Sẻ Cục Bộ Flash – Flash Local Shared Objects (“Flash LSOs”)) và các công nghệ tương tự khác:
  • Chúng tôi có thể sử dụng Flash LSO và các công nghệ khác để, ngoài những việc khác, thu thập và lưu trữ thông tin về việc quý khách sử dụng Dịch Vụ. Nếu quý khách không muốn Flash LSOs được lưu trữ trên máy vi tính của mình, quý khách có thể điều chỉnh cài đặt của trình phát Flash để chặn lưu trữ Flash LSO bằng các công cụ có trong Bảng Cài Đặt Lưu Trữ Trang Thông Tin Điện Tử. Quý khách cũng có thể truy cập Bảng Cài Đặt Lưu Trữ Chung và làm theo các hướng dẫn (mà có thể giải thích, ví dụ như: cách xóa các LSO Flash hiện có (được gọi là “thông tin”), cách ngăn các LSO Flash được đặt trên máy vi tính của quý khách mà không cần hỏi quý khách và cách chặn Flash LSO không được nhà điều hành của trang quý khách đang truy cập vào thời điểm đó phân phối). Vui lòng lưu ý rằng việc cài đặt trình phát Flash để hạn chế hoặc giới hạn việc chấp nhận Flash LSOs có thể làm giảm hoặc cản trở chức năng của một số ứng dụng Flash.

 

 • Địa chỉ Giao Thức Internet (Địa chỉ IP):
  • Địa chỉ IP của quý khách được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Internet gán một cách tự động cho máy vi tính của quý khách. Địa chỉ IP có thể được xác định và ghi tự động vào các tệp nhật ký máy chủ của chúng tôi bất cứ khi nào người sử dụng truy cập Dịch Vụ, cùng với thời gian của chuyến ghé thăm và (các) trang đã được ghé thăm. Thu thập địa chỉ IP là thông lệ tiêu chuẩn và nhiều trang thông tin điện tử, ứng dụng và các dịch vụ khác thực hiện tự động. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP cho các mục đích như tính toán mức độ sử dụng, chẩn đoán sự cố của máy chủ và quản lý Dịch Vụ. Chúng tôi cũng có thể lấy được thông tin gần đúng về vị trí của quý khách từ địa chỉ IP của quý khách.
 • Vị trí thực:
  • Chúng tôi có thể thu thập thông tin về vị trí thực của Thiết Bị IoT của quý khách thông qua vị trí của điện thoại di động được một trong những đại lý đáng tin cậy của chúng tôi sử dụng để cài đặt sản phẩm, nếu quý khách nhập thủ công vị trí thực của thiết bị trong Ứng Dụng hoặc nếu quý khách đồng ý sử dụng các tính năng bản đồ trong Ứng Dụng.
  • Chúng tôi có thể thu thập thông tin về vị trí thực tế của thiết bị của quý khách, chẳng hạn như sử dụng vệ tinh, trạm phát sóng điện thoại di động hoặc các tín hiệu WiFi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin về vị trí thực tế của thiết bị của quý khách để cung cấp cho quý khách các dịch vụ dựa trên vị trí được cá nhân hóa cho Thiết Bị IoT của quý khách. Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin về vị trí thực tế của thiết bị của quý khách, kết hợp với thông tin về những quảng cáo mà quý khách đã xem và thông tin khác mà chúng tôi thu thập, để cung cấp cho quý khách nội dung được cá nhân hóa hơn và để nghiên cứu hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi. Trong một số trường hợp, quý khách có thể được phép cho phép hoặc từ chối việc sử dụng như vậy và/hoặc chia sẻ thông tin về vị trí thiết bị của quý khách, nhưng nếu quý khách làm vậy, chúng tôi và/hoặc các đối tác kinh doanh và tiếp thị của chúng tôi có thể không cung cấp cho quý khách các dịch vụ và nội dung được cá nhân hóa thích hợp.

 

Sử Dụng và Tiết Lộ Thông Tin Khác

Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ Thông Tin Khác cho bất kỳ mục đích nào, trừ trường hợp chúng tôi được yêu cầu thực hiện khác đi theo pháp luật áp dụng.  Trong một vài trường hợp, chúng tôi có thể kết hợp Thông Tin Khác với thông tin cá nhân. Nếu chúng tôi làm vậy, chúng tôi sẽ coi thông tin được kết hợp là thông tin cá nhân chừng nào chúng được kết hợp.

AN NINH THÔNG TIN ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH

An ninh thông tin đối với thông tin của quý khách là vấn đề quan trọng đối với chúng tôi. Pentair đã áp dụng các biện pháp bảo vệ về mặt kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ tính bí mật, tính toàn vẹn và tính khả dụng của thông tin cá nhân của quý khách. Không may là không có hệ thống truyền đưa hoặc lưu trữ dữ liệu nào có thể được đảm bảo an toàn 100%. Nếu quý khách có lý do để tin rằng tương tác của quý khách với chúng tôi không còn an toàn, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi theo phần “Liên Hệ Với Chúng Tôi” dưới đây.

TRUY CẬP VÀ ĐƯA RA LỰA CHỌN VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH

Nếu quý khách có một tài khoản đã đăng ký, quý khách có thể truy cập, xem xét và quản lý các thay đổi đối với thông tin cá nhân có trong tài khoản đã đăng ký của quý khách thông qua trang tổng quan cá nhân của quý khách.

Quý khách có thể yêu cầu xem xét, đính chính, cập nhật, ngăn chặn xử lý, hạn chế xử lý hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân mà quý khách đã cung cấp cho chúng tôi trước đây hoặc yêu cầu nhận bản sao điện tử của thông tin cá nhân của quý khách cho mục đích truyền đưa thông tin đó cho một công ty khác (trong phạm vi quý khách được hưởng quyền nhận lại dữ liệu này theo pháp luật hiện hành), bằng cách liên hệ với chúng tôi theo phần “Liên Hệ Với Chúng Tôi” dưới đây. Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của quý khách phù hợp với pháp luật hiện hành.

Trong yêu cầu của quý khách, vui lòng nêu rõ thông tin cá nhân quý khách muốn thay đổi, liệu quý khách có muốn loại bỏ thông tin cá nhân của mình ra khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi hay không hoặc bằng cách khác hãy cho chúng tôi biết những giới hạn nào quý khách muốn áp dụng đối với việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách.

Chúng tôi sẽ cố gắng tuân theo yêu cầu của quý khách càng sớm càng tốt. Chúng tôi có thể thực hiện các bước để xác minh danh tính của quý khách trước khi cung cấp cho quý khách quyền truy cập vào thông tin cá nhân của quý khách. Để bảo vệ quý khách, chúng tôi chỉ có thể thực hiện các yêu cầu liên quan đến thông tin cá nhân được liên kết với địa chỉ thư điện tử cụ thể mà quý khách sử dụng để gửi yêu cầu cho chúng tôi. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không thực hiện các lựa chọn mà quý khách yêu cầu, chẳng hạn như khi chúng tôi cần giữ lại thông tin liên hệ của quý khách cho các nghĩa vụ theo hợp đồng và/hoặc để hoàn thành bất kỳ giao dịch nào mà quý khách đã bắt đầu trước khi yêu cầu thay đổi hoặc xóa bỏ. Vui lòng thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin liên hệ của quý khách hoặc thông tin cá nhân khác.

Quý khách có thể hủy đăng ký nhận các thư điện tử quảng cáo của chúng tôi bằng cách thực hiện theo những hướng dẫn hủy đăng ký đặt ở cuối thư hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi. Hành động này có thể không xóa quý khách khỏi danh sách đăng ký nhận các thông báo quản trị liên quan đến tài khoản của quý khách, chẳng hạn như các chiến dịch an ninh thông tin và thông điệp dữ liệu về việc hoàn thành đơn đặt hàng.

Cư dân California được quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp thông báo xác định các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi chia sẻ với các công ty liên kết của chúng tôi và/hoặc các bên thứ ba cho những mục đích tiếp thị của riêng họ và cung cấp thông tin liên hệ cho các công ty liên kết và/hoặc bên thứ ba đó. Nếu quý khách là cư dân California và muốn có một bản sao của thông báo này, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản tới: privacy@pentair.com.

THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

Dịch Vụ của chúng tôi không hướng tới các cá nhân dưới mười sáu (16) tuổi, và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ các cá nhân dưới 16 tuổi.

THÔNG TIN NHẠY CẢM

Chúng tôi đề nghị rằng quý khách không gửi cho chúng tôi, và không tiết lộ, bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào (ví dụ như, mã số bảo hiểm xã hội, thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, ý kiến ​​chính trị, niềm tin tôn giáo hoặc tín ngưỡng khác, sức khỏe, các đặc điểm sinh trắc học hoặc đặc điểm di truyền, lý lịch tư pháp hoặc tư cách thành viên công đoàn) trên hoặc thông qua Dịch Vụ hoặc bằng cách khác cho chúng tôi.

DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này không đề cập đến và chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư, thông tin hoặc các thực hành khác của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bất kỳ bên thứ ba nào điều hành bất kỳ trang thông tin điện tử hoặc dịch vụ nào mà Dịch Vụ liên kết đến. Việc bao gồm một liên kết trên Dịch Vụ không có nghĩa là chúng tôi hoặc các công ty liên kết của chúng tôi chứng thực trang thông tin điện tử hoặc dịch vụ được liên kết.

Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ thông tin hoặc các chính sách hoặc thực hành an ninh thông tin của các tổ chức khác, chẳng hạn như Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM hoặc bất kỳ nhà phát triển ứng dụng, nhà cung cấp ứng dụng, nhà cung cấp nền tảng truyền thông xã hội, nhà cung cấp hệ điều hành, nhà cung cấp dịch vụ không dây hoặc nhà sản xuất thiết bị nào khác, bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào mà quý khách tiết lộ cho các tổ chức khác thông qua hoặc liên quan đến Ứng Dụng hoặc các Trang Truyền Thông Xã Hội của chúng tôi.

QUẢNG CÁO CỦA BÊN THỨ BA

Chúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo bên thứ ba để cung cấp các quảng cáo về những hàng hóa và dịch vụ mà quý khách có thể quan tâm khi quý khách truy cập và sử dụng Dịch Vụ cũng như các trang thông tin điện tử hoặc dịch vụ trực tuyến khác.

Quý khách có thể nhận được các quảng cáo dựa trên thông tin liên quan đến việc quý khách truy cập và sử dụng Dịch Vụ cũng như các trang thông tin điện tử hoặc dịch vụ trực tuyến khác trên bất kỳ thiết bị nào của quý khách, cũng như thông tin nhận được từ các bên thứ ba. Các công ty này đặt hoặc nhận ra một cookie đặc biệt trên trình duyệt của quý khách (bao gồm cả thông qua việc sử dụng các pixel tags). Họ cũng sử dụng các công nghệ này, cùng với thông tin họ thu thập về việc sử dụng trực tuyến của quý khách, để nhận ra quý khách trên các thiết bị mà quý khách sử dụng, chẳng hạn như điện thoại di động và máy tính xách tay.

Nếu quý khách muốn biết thêm thông tin về thực hành này và để tìm hiểu cách chọn hủy đăng ký tham gia trong các trình duyệt trên máy tính để bàn và trình duyệt di động trên thiết bị cụ thể mà quý khách đang truy cập Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này, vui lòng ghé thăm:

 

CHUYỂN GIAO XUYÊN BIÊN GIỚI

Thông tin cá nhân của quý khách có thể được lưu trữ và xử lý tại bất kỳ quốc gia nào chúng tôi có cơ sở vật chất hoặc nơi chúng tôi thuê các bên cung cấp dịch vụ, và bằng việc sử dụng Dịch Vụ quý khách hiểu rằng thông tin của quý khách sẽ được chuyển giao đến các quốc gia bên ngoài quốc gia nơi quý khách cư trú, bao gồm cả Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, nơi có thể có các quy tắc bảo vệ dữ liệu khác biệt với các quy tắc tại quốc gia của quý khách. Trong các trường hợp cụ thể, tòa án, các cơ quan thi hành pháp luật, các cơ quan quản lý hoặc cơ quan an ninh tại các đất nước khác đó có thể có quyền truy cập thông tin cá nhân của quý khách.

Nếu quý khách sinh sống tại Khu Vực Kinh Tế Châu Âu hoặc Liên Hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ailen: Một vài quốc gia ngoài Khu Vực Kinh Tế Châu Âu được Ủy ban Châu Âu ghi nhận đang cung cấp mức bảo vệ dữ liệu ngang bằng với các tiêu chuẩn của Khu Vực Kinh Tế Châu Âu (danh sách đầy đủ của các quốc gia tại đây). Đối với việc chuyển giao từ Khu Vực Kinh Tế Châu Âu đến các quốc gia không được Ủy Ban Châu Âu xác định có mức bảo vệ dữ liệu ngang bằng, cũng như chuyển giao từ Liên Hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ailen đến các quốc gia không được cơ quan có thẩm quyền đối với việc chuyển giao đó xác định có mức bảo vệ dữ liệu ngang bằng, chúng tôi đã áp dụng các biện pháp thích hợp, chẳng hạn như các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy Ban Châu Âu thông qua, để bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách. Quý khách có thể nhận được bản sao của các biện pháp này bằng việc liên hệ với Văn Phòng Quyền Riêng Tư Toàn Cầu của Pentair.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này hoặc việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách, vui lòng liên hệ chúng tôi tại privacy@pentair.com hoặc sử dụng thông tin dưới đây:

Nếu quý khách đang sống ở ngoài Khu Vực Kinh Tế Châu Âu hoặc Liên Hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ailen, bên kiểm soát dữ liệu là:

Công Ty Quản Lý Pentair/ Pentair Management Company
Người nhận/Attn: Văn Phòng Quyền Riêng Tư Toàn Cầu/ Global Privacy Office
5500 Đại Lộ Wayzata, Ste. 900/ 5500 Wayzata Blvd., Ste. 900
Minneapolis, MN 55416

Nếu quý khách đang sinh sống tại Khu Vực Kinh Tế Châu Âu hoặc Vương Quốc Anh và Bắc Ailen, bên kiểm soát dữ liệu là:

Công Ty TNHH Đại Chúng Pentair/ Pentair plc

Một công ty Ailen có địa điểm kinh doanh chính tại:

Regal House

70 Đường Luân Đôn/ 70 London Road

Twickenham, Luân Đôn, TW13QS/ Twickenham, London, TW13QS

Liên Hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ailen/ United Kingdom

 

Tại nơi pháp luật có yêu cầu, chúng tôi đã chỉ định một cán bộ bảo vệ dữ liệu. Quý khách có thể liên hệ với cán bộ bảo vệ dữ liệu của chúng tôi cho các pháp nhân ở Đức tại:

Tập Đoàn TÜV NORD/ TÜV NORD Group
Anh Ninh Công Nghệ Thông Tin, An Ninh Kinh Doanh & Quyền Riêng Tư/ IT Security, Business Security & Privacy
20 Phố Langemarck/ Langemarckstraße 20
45141 Essen

Cộng Hòa Liên Bang Đức/Germany
Điện thoại/ Phone: +49 (0)201-8999-899
Thư điện tử/ E-Mail: privacyguard@tuvit.de

 

Quý khách có thể khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền về bảo vệ dữ liệu của quốc gia hoặc khu vực nơi quý khách cư trú hoặc nơi xảy ra cáo buộc vi phạm pháp luật bảo vệ dữ liệu được áp dụng. Tuy nhiên, trước khi khiếu nại như vậy, chúng tôi khuyến khích quý khách liên hệ trực tiếp với chúng tôi để tạo cơ hội cho chúng tôi được làm việc trực tiếp với quý khách để giải quyết bất kỳ vấn đề nào về quyền riêng tư của quý khách.

CHÚNG TÔI THAY ĐỔI VÀ CẬP NHẬT THÔNG BÁO QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY THẾ NÀO

Chúng tôi có thể cập nhật Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này. Khi chúng tôi cập nhật như vậy, chúng tôi sẽ đăng tải phiên bản hiện tại lên trang thông tin điện tử này, và chúng tôi sẽ sửa đổi ngày của phiên bản tại phần đầu tiên của tài liệu này. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng tải Thông Báo Về Quyền Riêng Tư đã sửa đổi lên Dịch Vụ.

Bắt đầu nhập và nhấn Enter để tìm kiếm

Giỏ hàng